Trang đầu

Giảm rác để thay đổi
thế giới

Thay đổi thế giới, bằng cách.

Chúng ta đã bước vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế thấp sau một thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao, và chúng ta phải bảo vệ môi trường đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng xã hội.

Tại công ty chúng tôi, chúng tôi tuân thủ tinh thần "Thay đổi thế giới bằng cách giảm rác" và phấn đấu để phát triển phương pháp xây dựng mới và cải tiến công nghệ của mình để bảo vệ cấu trúc thép và bê tông.
Trên hết, chúng tôi ưu tiên "an toàn là trên hết" và mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một xã hội thân thiện với cả "con người" và "môi trường".

Yamada tia technos co. ltd.

Hợp đồng tài trợ cho

News

Không báo trước

Business

Mô Tả Kinh Doanh

History

Lịch sử